Disclaimer

Timmerman BV besteedt constant zorg en aandacht aan de website, echter is het mogelijk dat de gepubliceerde teksten, afbeeldingen en andere informatie op de website onjuist of onvolledig is.

Wij besteden aandacht om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Hierbij behouden wij ons het recht om op elke moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder hierover aan u mededeling te hoeven doen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website van Timmerman BV onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijk fouten.

Voor de opgenomen hyperlinks naar websites van derden kan Timmerman BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Hierbij sluit Timmerman BV alle aansprakelijkheid uit voor direct of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Auteursrecht, kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de materialen en inhoud van onze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Timmerman BV.